Banner
台湾青草草坪

台湾青草草坪

产品详情

台湾青草草坪又叫做细叶结缕草、天鹅绒草,是禾本科结缕草属多年生草本植物,通常呈丛状密集生长,有地下茎和匍匐枝。人工草皮台湾青草叶片丝状内卷,长2―6厘米,宽约0.5毫米。总状花序顶生,常被叶片所覆盖。花果期6―7月。种子少,成熟时易脱落,采收困难。

询盘